Menu

Bee Foundation

Ik doe mee aan de bijenstrategie alliantie van de Bee Foundation die als doel heeft om de bescherming van wilde bijen en hommels in het EU bijenrichtsnoer willen krijgen. Het bijenrichtsnoer is een toetsingskader dat landbouwpesticiden moet gaan toetsen op hun veiligheid voor insecten. Het is al sinds 2013 in de maak en eerdere, effectieve varianten ervan zijn geblokkeerd door de lobby van de agro-multinationals die landbouwgif produceren. Momenteel werkt de EU aan een nieuwe versie en deze versie dreigt een verwaterde variant te worden waarin de insecten niet daadwerkelijk door beschermd worden.

Het EU Bijenrichtsnoer is en groot thema in een groot politiek speelveld. Daarom hebben we als NL bijenexperts en grassrootsmilieuactivisten een alliantie gevormd waarin we samen optrekken en onze kennis en kracht bundelen.

  • In de herfst van 2020 hebben we een petitie gelanceerd met Avaaz die meer dan 80.000 keer is getekend! Deze petitie hebben we ook aan minister Carola Schouten aangeboden.
  • In februari 2021 was er een belangrijk overleg van EU landbouwministers over het maximale percentage sterfte dat in honingbijkolonies wordt toegestaan. Avaaz startte een e-mailcampagne waarin meer dan 3000 mensen een persoonlijke mail aan de minister schreven.
  • Vlak voor dit EU overleg lanceerde de Bee Foundation een open brief getekend door zeven hoogleren en negen milieurorganisaties waarin minister Schouten werd opgeroepen om voor een wetenschappelijk onderbouwde bescherming van alle bestuivers in de EU te pleiten. Deze brief leidde tot artikelen in Trouw (“Niet alleen de honingbij, alle bestuivers hebben bescherming nodig“), de Volkskrant en het Dagblad van het Noorden (“Misleidend rekenmodel in richtlijn die bijen moet beschermen“).
  • Mede dankzij deze druk pleitte minister Carola Schouten op het EU overleg in februari 2021 voor een sterftepercentage in honingbijkolonies van maximaal 7%. Dit is een kleine stap in een verder heel groot dossier dat bij lange na nog niet is afgerond. Maar het is toch een overwinning, omdat minister Schouten hiervoor jarenlang in het belang van de agro-multinationals heeft gehandeld in de EU. Het laat zien dat druk zetten op ministers en de politiek werkt.

Ik blijf deze pagina updaten met nieuws over de voortgang van het Bijenrichtsnoer in de EU. En op de juiste momenten zal ik manieren delen waarop jij als burger en activist kan bedragen aan het beschermen van alle bestuivers in de EU.

Sonne Copijn van de Bee Foundation is naast strategisch actie-voeren iedere dag bezig met het aanleggen van bijenoases en het geven van educatie over bijen. Bekijk de website van de Bee Foundation om meer te ontdekken over haar inspirerende werk!

Menu