Menu

Levende ecologie

De belangrijkste focus in mijn leven is onderzoeken hoe ik als mens weer dichter bij de aarde kan leven. Hoe ik echte verbinding kan maken met mijn water, voedsel, bouwmaterialen, kleding, medicijnen en meer.

Een groot deel van die zoektocht bestaat uit leren hoe de natuur werkt en wat de beleving is van planten, dieren, kleine organismen en de elementen. Hoe kunnen we als mens weer leren om de natuur te voeden en ondersteunen? De eerste 95% van onze tijd op aarde als mensheid hebben we met respect voor en in harmonie met alle wezens op aarde geleefd. Indigenous cultures over de hele wereld hebben nog steeds deze respectvolle levenswijzes. Maar ik ben zelf geboren in een Europese cultuur die de wereld heeft gekoloniseerd en die op agressieve wijze economische extractiegoederen maakt van mensen, dieren, planten, stenen, water en lucht. De Europese cultuur is ver weggeraakt van het web van de natuur en de onderdrukking en klimaat- en ecologische crisis die daaruit gevolgd zijn, zijn nu een bedreiging voor het voortbestaan van het hele web van leven op aarde.

Het is dus heel belangrijk om te onderzoeken hoe we weer op respectvolle manier verbinding met al het leven op aarde kunnen maken. Door te delen over mijn ervaringen hierin, hoop ik anderen te inspireren om op hun eigen manier hier ook mee aan de slag te gaan.

De projecten die ik op dit moment doe op het vlak van ecologie zijn:

  1. Opleiding tot fytotherapeut (moderne herborist) bij Herba Sanitas
  2. Op een cultureel respectvolle wijze praktische animisme onderzoeken en beoefenen. Wil je hier ook meer over leren? Check dan Ancestral Medicine, het online leerplatform van Daniel Foor.
  3. Bijdragen aan het verbeteren van de biodiversiteit op PermacultuurCentrum Haarlem en op een particulier terrein in Friesland.

Ik heb 1,5 jaar nodig gehad om deze onderwerpen en projecten voor mezelf te verkennen. Praktische basiskennis van de ecologie ontbreekt vrijwel in zijn geheel in ons onderwijssysteem, tenzij je een opleiding volgt op dat vlak en dan is de kennis ook direct heel gedetailleerd en specialistisch. Dus ik vind het belangrijk eerst zelf een goed allround beeld te hebben van hoe ecosystemen en dieren en planten eigenlijk werken en samenwerken, voordat ik erover ga schrijven. Een bezielde en levende verbinding maken met de natuur is al helemaal een onbekend onderwerp in onze samenleving. Vandaar dat dat ik niet direct over deze ponderwerpen wilde gaan schrijven, omdat ik zeker wil weten dat wat ik schrijf aardend en realistisch een behulpzaam is voor mensen. Inmiddels voel ik dat ik een redelijke basis heb gelegd voor mezelf in deze onderwerpen.

Binnenkort zal ik dan ook in blogs en op sociale media gaan schrijven over wat ik leer in de projecten op het vlak van Levende Ecologie. Hopelijk kunnen mensen daar inspiratie en concrete tips uithalen om zelf meer te verbinden met de levende ecologie om ons heen!

Menu