Menu

Klimaatrechtvaardigheid

De klimaat- en ecologische crisis is niet uit de lucht komen vallen. Het is het gevolg van diepgewortelde structuren die al heel lang mensen en de planeet onderdrukken en uitbuiten: kapitalisme, kolonialisme, racisme, het patriarchaat en cishetero-normativiteit.

De reden dat het politici al 30 jaar niet lukt om de klimaatcrisis aan te pakken, is omdat politici uit een zeer beperkte groep van de samenleving komen en ze blijven denken en handelen in bestaande structuren. Daarbij blijven ze luisteren naar de belangen van multinationals en het grootkapitaal, in plaats van dat ze werken aan een samenleving die voor iedereen werkt. Als we de klimaatcrisis willen oplossen, dan zullen we de diepgaande structuren in onze samenleving moet herkennen en transformeren. Dit zijn diepgaande processen, waar we allemaal iedere dag stappen in kunnen zetten.

Het woord klimaatrechtvaardigheid verwijst naar een visie op de klimaat- en ecologische crisis die tegelijkertijd oplossingen biedt voor sociale onrechtvaardigheid. Klimaatrechtvaardigheid kan niet door één beweging belichaamt of uitgevoerd worden. De manier om klimaatrechtvaardigheid te realiseren is door intersectionele netwerken en samenwerkingsverbanden te vormen met mensen uit verschillende bewegingen.

Ik organiseer sinds oktober 2021 met een groep activisten uit verschillende bewegingen sessies over klimaatrechtvaardigheid. Op dit moment zijn we vooral bezig met community-building en onderzoeken waar en hoe we elkaar kunnen ondersteunen. De uitkomsten hiervan zijn niet zo simpel 1-op-1 op te schrijven en dat ga ik ook niet doen. Zie ons als een netwerk zijn van schimmeldraden onder de grond zijn die zoveel mogelijk kanten opgroeien en naar elkaar uitreiken. Zodat we samen het fundament van gezonde menselijke samenlevingssystemen kunnen vormen.

Wil je ook meegroeien naar een gezonde samenleving? Dan moedig ik je aan om deel te worden van bewegingen op het vlak van anti-racisme, queer en trans rechten, feminisme, klimaat, ecologische landbouw, arbeidsrechten en alle andere belangrijke sociale en ecologische onderwerpen. Samen in actie komen in activistische bewegingen is DE manier om onze samenleving te veranderen.

Menu