Menu

Online training: Nieuwe Samenlevingsvormen

Update
In 2020 en 2021 was er een beta-versie van deze training beschikbaar. Momenteel (voorjaar en zomer 2022) ben ik de hele training opnieuw aan het schrijven en filmen. Zodra dit klaar is, verschijnt er een bericht in mijn nieuwsbrief.

De basis van deze training is ecologische en sociale rechtvaardigheid. Het is gebaseerd op inzichten en wijsheden uit de volgende stromingen: feminisme, dekolonisatie, anti-racisme, queer en trans rechten, anti-kapitalisme, anti-ableism en animisme en rechten voor alle levende wezens.

Hieronder kan je het programma van de beta-versie van de training lezen.

Wat ga je ontdekken in deze training?

In deze online training laat ik het werk zien van pioniers van over de hele wereld die nieuwe samenlevingsvormen ontwikkelen. Op het gebied van ecologie, landbouw, landschapsherstel, onderwijs, wonen, geld en democratie zijn structuren ontwikkeld die goed zijn voor de mens en de aarde. Je krijgt praktische handvatten voor hoe jij in je dagelijks leven deze nieuwe structuren kan toepassen. Hieronder een overzicht van wat je bij ieder thema kan verwachten.

Ecologie & natuurbewustzijn
De natuur is de basis van ons leven. Ze geeft ons water, voedsel, bouwmaterialen en oneindige schoonheid. Hoe kunnen we ons weer bewust worden van deze rijkdom? We laten voorbeelden zien van levensstijlen die de aarde respecteren en voeden. En kijken naar hoe we als samenlevingen onze impact op de aarde kunnen veranderen.

Met praktische tips om:
–> jouw relatie met de natuur te verkennen
–> simpele aanpassingen in jouw levensstijl te maken
–> plekken te vinden waar je meer kan leren over ecologisch leven


Levende geschiedenis: alle tijden en culturen
Leven in balans met de planeet is voor de meer dan 5000 inheemse culturen op deze planeet zeer vanzelfsprekend. Maar veel inheemse en traditionele culturen zijn de afgelopen eeuwen gekoloniseerd en onderdrukt door westerse landen. Dit proces vindt vandaag de dag nog steeds plaats in de vorm van racisme, economisch imperialisme en onderdrukking van de rechten van inheemse volken.

Willen we als mensen in westerse landen nieuwe manieren van leven vinden, dan is het van groot belang dat we luisteren naar de verhalen van mensen uit andere culturen en tijden. En eerlijk durven reflecteren op de donkere kanten van onze huidige manier van leven.

Met praktische tips om:
–> meer te leren over de geschiedenis van onze planeet
–> anti-racisme iedere dag te beoefenen
–> op een respectvolle manier te leren van andere culturen

Landbouw en voedsel
Landbouw is een van de grootste vormende krachten op onze planeet. Maar de moderne industriële landbouw heeft zeer nadelige effect en vernietigt de bodem, water en biodiversiteit. Gelukkig zijn er alternatieven. Ecologische vormen van landbouw waarmee we alle mensen op de planeet kunnen voeden, de biodiversiteit vergroten én zelfs CO2 uit de lucht opnemen. We vertellen over verschillende vormen van ecologische landbouw die door miljoenen boeren worden toegepast en door wetenschappers goed zijn onderzocht.

Met praktische tips om:
–> lokaal eten te kopen en ecologische landbouw te steunen
–> makkelijk een deel van je eigen voedsel te verbouwen
–> bewegingen te steunen die het landbouwbeleid veranderen

Tussen 1994 en 2005 werd het Loess Plateau in China hersteld. Een gedegradeerd landschap transformeerde in groene en voedselrijke gronden.

Grootschalig landschapsherstel
De mens heeft altijd invloed gehad op het landschap om zich heen. Maar onze moderne samenleving houdt geen rekening met de wetten van de natuur en verwoest de ecosystemen waar we van afhankelijk zijn. Het is gelukkig ook mogelijk om als mensen ecosystemen te ondersteunen en gedegradeerde landschappen te herstellen. Samen met de communities die er wonen en die hierdoor weer inkomsten en levensonderhoud hebben.

Ontdek:
–> Welke spectaculaire vormen van landschapsherstel er wereldwijd zijn
–> Hoe Nederland eruit kan zien als we onze ecosystemen herstellen
–> Hoe je kan bijdragen om ook stedelijke landschappen gezond te maken


Onderwijs in al haar vormen
Iedere samenleving heeft manieren om kennis en praktijkervaring over te brengen. Maar het onderwijssysteem dat we op dit moment hebben sluit niet goed aan bij de verschillende manieren van leren die we als mens hebben. Het is veel gericht op dwang, prestatie en cognitieve vaardigheden. Terwijl we als mens het beste leren vanuit verwondering, vrijheid en praktische en creatieve intelligentie. Gelukkig laten pionierende onderwijsvormen, zoals natuurscholen en democratisch onderwijs, zien dat er ook hele andere manieren van leren zijn.

Ontdek:
–> De basisprincipes van nieuwe onderwijsvormen, zoals natuurscholen en democratisch onderwijs.
–> Hoe je ook als volwassene op een enthousiast en vrije manier kan leren.
–> Hoe we als samenleving onze onderwijssystemen kunnen vernieuwen.


Een zelfgebouwd strobalenhuis huis in Wales van ecopioniers Simon en Jasmine Dale.

Wonen
Verschillende tijden en culturen laten zien dat er veel variatie is in de manier waarop je als mens kan wonen. Wonen gaat zowel over een veilig onderkomen met voldoende warmte hebben, als een plek die je met recht thuis kan noemen. In onze tijd vinden we het normaal dat je hoge huur hebt of een torenhoge lening bij een bank neemt en in een huis van bakstenen woont. Maar waarom eigenlijk? Veel huizen zijn al gebouwd en voor het materiaal en de bouwers is al betaald. Waarom zouden grond en het recht om te wonen zo duur moeten zijn? Kan het ook anders?

Ontdek:
–> Manieren om de ‘woningmarkt’ toegankelijk en betaalbaar te maken
–> Hoe je in de stad meer op community-wijze kan wonen
–> Ecologische bouw- en woonstijlen


Geldcreatie
Geld is zo’n vanzelfsprekend onderdeel van ons leven, dat we eigenlijk bijna nooit stil staan bij wat geld precies is. Terwijl de oplossingen voor veel problemen waar we tegenaanlopen liggen in het veranderen van het geldsysteem. Op dit moment wordt geld gecreëerd door private banken die het uitlenen tegen hoge rentes. Al het geld wat bestaat is dus ook direct een schuld. En vervolgens zijn het de mechanismes van aandelenmarkten, financiële bubbels en crisissen die bepalen aan wie geld wordt uitgeleend. Geen duurzaam systeem dus, met serieuze gevolgen voor mens en planeet.

Er zijn ook andere vormen van geldcreatie mogelijk. Pioniersprojecten in regio’s over de hele wereld laten zien hoe dit werkt. Het gaat dan om vormen van geldcreatie zonder schuld die gelinkt zijn aan reële en lokale economieën. En het is zelfs mogelijk om geld te linken aan gezonde ecosystemen en liefdevolle zorgsystemen. Zodat de sturende werking van geld wordt ingezet om de acties te bevorderen die de planeet en de mensheid verder helpen.

Ontdek:
–> Hoe je in dit huidige systeem onafhankelijker wordt van geld
–> Concrete voorbeelden van bottom-up nieuwe geldsystemen
–> Welke nieuwe vormen van geldcreatie onze regering morgen kan invoeren (en die ze ook al zelf onderzocht hebben)


Democratie
Om tot een rechtvaardige en ecologische samenleving te komen is het essentieel dat we als mensen samen beslissingen nemen. Zowel in regio’s en landen als in bedrijven en organisaties. Op veel plekken zijn er nu top-down machtsstructuren waarbij velen van ons niets te zeggen hebben. Ook de vertegenwoordigende democratie, waarin mensen stemmen op beroepspolitici, loopt tegen haar grenzen aan. Groepen mensen worden tegen elkaar uitgespeeld en grote bedrijven hebben een gigantische invloed op beleid, waardoor economische ongelijkheid in stand blijft.

Gelukkig zijn er allerlei verschillende vormen van democratie die oplossingen bieden. Van burgerberaden waarin burgers samen tot oplossingen voor complexe politieke problemen komen. Tot bedrijven waarin werknemers de eigenaar zijn en samen horizontaal beslissingen nemen. Het blijkt goed mogelijk om samen tot effectieve, creatieve en breed gedragen oplossingen te komen.

Ontdek:
–> welke verschillende vormen van democratische besluitvorming er zijn
–> waarom een energieleverancier of tuinderij ook democratisch kan zijn
–> hoe jij weer zoveel mogelijk zeggenschap krijgt over jouw leefomgeving


Nieuwe economische systemen
De economie is een set aan afspraken over hoe we producten en goederen met elkaar uitwisselen. Deze afspraken lijken vaak complex, maar gaan uit van een aantal basisaannames. De aannames van onze huidige economie staan zelden ter discussie. Waarom zou een economie moeten groeien? Is het nodig om zoveel grondstoffen te gebruiken? En waarom moeten we telkens weer nieuwe dingen kopen?

Doordat de economie is bedacht door mensen kunnen we haar gelukkig ook veranderen. Er zijn talloze manieren om een economisch systeem in te richten. We schetsen een beeld van hoe een economie eruit kan zien die binnen de draagkracht van de planeet blijft, de basisbehoeften van alle mensen vervuld en recht doet aan de diversiteit van alle gemeenschappen op aarde.

Ontdek:
–> hoe de solidariteitseconomie en gemene-goed-economie werken.
–> waarom Bruto National Geluk het beste doel voor een economie is.
–> praktische tips om nu al zoveel mogelijk te leven in een nieuwe economie.

Een creatief protest in tijden van Corona door Extinction Rebellion.
Tegen ‘bailouts zonder voorwaarden’ aan grote vervuilende multinationals.
Geen Poen zonder Plan!

Activisme & veranderstrategieën
De eerlijke en nieuwe wereld die we in deze training schetsen wordt niet zomaar uit zichzelf werkelijkheid. Ze heeft mensen nodig die haar tot leven brengen. Er zijn verschillende manieren om dit te doen en ieder mens kan hierin op zijn/haar/hun eigen manier bijdragen. Ook zijn er verschillende tactieken voor het omgaan met krachten in het huidige systeem die niet willen veranderen en baat hebben bij de bestaande ongelijkheid.

We delen verschillende strategieën over hoe grote maatschappelijke veranderingen in het verleden bereikt zijn. En putten uit onze eigen ervaringen van meer dan 10 jaar als (politieke) activisten.

Ontdek:
–> hoe je met kleine en positieve acties in je dagelijks leven activist kan zijn.
–> hoe je eerlijk kan kijken naar wat er gebeurt in de wereld en daar emotioneel mee kan leren omgaan.
–> bij welke bewegingen je kan aansluiten om samen met andere mensen een nieuwe samenleving te creëren.

Schrijf je hier in voor de training Nieuwe Samenlevingsvormen


Werkwijze
Je krijgt met deze cursus toegang tot vele video’s en handige PDF’s in een online leeromgeving. Je krijgt bij ieder thema een selectie van docu’s, boeken en artikelen om je verder te verdiepen.

Ik bied de cursus ‘Nieuwe Samenlevingsvormen’ gratis aan. Als je de mogelijkheid hebt om een donatie te geven dan is dat heel welkom. Je bepaalt daarbij zelf wat de cursus voor jou waard is. Tijdens de cursus leg ik je uit hoe je het beste een gift kan overmaken.

Trainer
Deze online training wordt gegeven door Tosca Peschier.

Tosca Peschier (31) is schrijfster en spreekster. Ze raakte als student geïnspireerd door het leven in ecovillages, organiseerde demonstraties tegen agro-multinationals en is voorzitter van PermacultuurCentrum Haarlem. Ze heeft geschiedenis en communicatiewetenschappen gestudeerd en bij een leiderschapstrainingenbureau en een duurzaam reclamebureau gewerkt. In juni 2019 besloot ze te gaan leven in de gifteconomie om zich volledig te richten op haar werk als activist en schrijver met projecten voor sociale en ecologische rechtvaardigheid. Na 2 jaar in de gifteconomie te hebben geleefd, werkt ze nu parttime als communicatiespecialist voor organisaties die werken aan het vergroten van de biodiversiteit en het herstellen van ecosystemen.

Menu